Corona karantæne

Corona karantæne

1. maj 2020 Af Jan Ladewig

 Er social isolation blot ubehageligt eller er det direkte farligt?

 

 

 

At være uden social kontakt med familie, slægt og venner, uden at måtte være sammen med arbejdskolleger eller lærere, eller bare det ikke at se mennesker på gader og stræder, er noget vi alle oplever i denne tid. Og der er vel ingen af os, der synes det er særlig rart. Børnehavepædagoger, skolelærere, plejepersonale, psykologer og andre, der har med isolerede mennesker at gøre, fortæller os flere gange dagligt, hvor skadeligt det kan være at være isoleret. Både gamle og unge, psykisk syge og mennesker, der i forvejen har meget at kæmpe med, er i fare for at pådrage sig varig skade af det.

 

Mennesket er et ”socialt dyr”. Vi kan ikke trives uden en eller anden form for samvær med andre mennesker. Selvom det kan være rart at have en hund eller en kat, måske endog en hest, hvis man føler sig alene, erstatter det ikke behovet for også at være sammen med mennesker. Vi har et helt basalt behov for et socialt netværk.

 

Mange andre dyrearter end mennesket er også sociale. F.eks. heste. Heller ikke heste kan trives uden en eller anden form for samvær med andre heste. Og selvom en hest kan være nært knyttet til sin rytter, erstatter mennesket ikke hestens behov for også at være sammen med andre heste.

 

Kunne det tænkes, at også heste kan pådrage sig varig skade af social isolation? Kunne det tænkes, at de mange timer alene indendørs i en lille boks uden noget at lave ikke er særlig sundt for hesten?

 

Bortset fra det rent fysiske (f.eks. at de ikke har mulighed for at bevæge sig, at frisk luft er bedre end staldluft og andre fordele, se f.eks. min blog Burhøns – burhest), er det allervigtigste ved gruppeopstaldning – indendørs, udendørs eller begge dele – den sociale kontakt. Selv heste, der aldrig gnubber andre heste eller bliver gnubbet af en anden hest, selv heste, der aldrig leger med andre heste, vil ofte have mindst en ven, som den er i nærheden af næsten hele tiden.

 

Flere undersøgelser har vist, at hvis vi dagen igennem registrerer hvor de enkelte heste i en flok befinder sig, vil de det meste af tiden opholde sig i nærheden af en bestemt hest. Med andre ord, det virker som om hestene har bestemte venskaber, at de føler sig bedst tilpas, når de er i nærheden af en bestemt hest. Undersøgelser har også vist, at det er vigtigt at de har mulighed for fuld fysisk kontakt med hinanden, dvs. at der ikke er en skillevæg eller et hegn imellem hestene.

 

Vi mennesker har brug for vores medmennesker af tusindvis af årsager. Ikke kun for at få hjælp med lektierne eller hjælp med rengøring osv. osv. Vi har brug for det sociale netværk. Heste har også brug for artsfæller. En af årsagerne, som utvivlsomt er den allervigtigste er, at det får dem til at føle sig trygge. Det at leve i en flok betyder, at en hest og dens afkom har større chance for at undgå rovdyr og derved for at overleve. Og den følelse er lige så vigtig for en ridehest, der aldrig har været udsat for et rovdyrangreb, som det er for en vildhest.

 

Konklusion

Hvis du er træt af ikke at kunne være sammen med dine venner eller din familie, så tænk på, at din hest måske også er træt af kun at kunne se vennerne gennem nogle tremmer eller på den anden side af et hegn. Hvis du håber, at Danmark snart åbner op igen, så tænk på, at din hest måske håber på, at du snart går over til gruppeopstaldning.

 

fb-share-icon